استخدام آرنوش
نمایندگی فروش آرنوش
مسابقات آرنوش

پرچم انگلیس-آرنوش

About us

The Arnoosh food industry started its operations in June 2014 and has been able to expand its position on the consumer market in the country and gain popularity among consumers.

Hence, we strive to achieve our enduring endeavor in the 10-year perspective as one of the best manufacturers of canned food and jams in Iran.

 

پرچم ایران-آرنوش
درباره ما
صنایع غذایی آرنوش از خرداد ماه سال 1393 فعالیت خود را به طور گسترده آغاز کرده و توانسته است در این مدت جای خود را در بازار مصرفی کشور باز کرده و محبوبیت در بین مصرف کنندگان کسب نماید.
از این رو بر آن هستیم با تلاش و همت پایدار خود در چشم انداز 10 ساله به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان مواد غذایی کنسروی و مرباجات در ایران شویم.

پرچم روسیه-آرنوش

О нас Пищевая промышленность Arnoosh начала свою деятельность в июне 2014 года и смогла расширить свои позиции на потребительском рынке страны и завоевать популярность среди потребителей.

Таким образом, мы стремимся достичь наших постоянных усилий в 10-летней перспективе как одного из лучших производителей консервов и джемов в Иран

بازدید کننده گرامی!

ما هر ماه به اعضای باشگاه مشتریانمان هدایا تقدیم می کنیم، فقط کافیه روی دکمه کلیک کنید و مارا دنبال کنید